Tuesday, June 8, 2010

ciri-ciri guru yang cemerlang...

1.KECEMERLANGAN PERIBADI

 • Mempunyai keyakinan diri
 • Berakhlak dan bermoral
 • Bersikap adil dan bertimbang rasa
 • Beramanah dan bertanggungjawab
 • Kreatif dan inovatif
 • Sentiasa mengurus diri dengan kemas
 • Sedia berkongsi dan berkerjasama
 • Bersikap terbuka
 • Bersikap positif

2.KECEMERLANGAN PENGETAHUAN & KEMAHIRAN


 • Mengamalkan budaya ilmu
 • Kebolehan untuk menyelesaikan masalah dan embuat keputusan yang rasional dan objektif
 • Menyertai dan memanfaatkan kursus dalam perkhidmatan untuk meningkatkan kualiti kerja
 • Kebolehan menyediakan kertas kerja, laporan prestasi murid, minit mesyuarat, dokumentasi dll.
 • Pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran
 • berupaya mengendalikan aktiviti kokurikulum
 • Mengenalpasti keperluan dan masalah individu murid/pelajar serta menyediakan program tindakan susulan
 • Pengurusan masa, bahan, sumber, alatan p&p
 • Peka dan prihatin terhadap keperluan kebajikan murid/pelajar

3. KECEMERLANGAN KERJA


 • Pengurusan keceriaan bilik darjah.
 • Berjaya membimbing murid mematuhi peraturan dan tahap pembelajaran.
 • Menguasai dan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran.
 • Melaksanakan rutin dengan berkesan bagi memudahkan pembelajaran.
 • Menyemak kerja murid/pelajar dengan teliti, tepat dan memberi komen yang positif untuk menggalakkan pembelajaran yang seterusnya .
 • Memberi kerja bertulis dan latihan mengikut kekerapan yang sesuai .
 • Memberi bimbingan pelajaran kepada murid di luar waktu pengajaran.
 • Menggunakan hasil pengujian dan penilaian untuk membaiki pengajaran.
 • Sentiasa merangsang murid berfikir.
 • Merancang pelajaran yang baik.
 • Hasil pembelajaran murid menunjukkan peningkatan.
 • Aktiviti kokurikulum yang berkaitan dengan mata pelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan penuh komitmen.
 • Berupaya meningkatkan penglibatan, minat dan prestasi murid .


Categories , ,

0 anak murid kena cubit:

 

dunia.ku.dunia.cikgu Copyright © 2010 Designed by CikMas